Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa! 
Oznamy » Stavebný úrad - zatvorený

Stavebný úrad v Haniske oznamuje, že z dôvodu školenia bude v dňoch od 27.11. 2017 (pondelok) do 29.11.2017 (streda) ZATVORENÝ.

Oznamy » Voľné pracovné miesto

Obec Haniska prijme do trvalého pracovného pomeru Hlavného údržbára a správcu obecných nehnuteľností.
Žiadosti doručte osobne, poštou, alebo e-mailom na adresu Obecného úradu v Haniske.

Obec Haniska
Haniska 248
044 57 Haniska
e-mail: starosta@haniska-ke.sk

Spolupráca je možná aj na základe dohody o vykonaní práce alebo práce na živnosť.

Oznamy » Voľné pracovné miesto

Obec Haniska prijme do trvalého pracovného pomeru pomocných pracovníkov na prevádzku a správu obecných nehnuteľností.
Žiadosti doručte osobne, poštou alebo e-mailom na adresu Obecného úradu v Haniske.

Obec Haniska
Haniska 248
044 57 Haniska
e-mail: starosta@haniska-ke.sk


Oznamy » Výberové konanie - riadisteľ MŠ Nižná Myšľa

Obec Nižná Myšľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Nižnej Myšli s predpokladaným nástupom od 1. januára 2018. Úplne znenie verejnej vyhlášky s požiadavkami pre uchádzačov je zverejnené v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

Oznamy » POZVÁNKA

Na základe ustanovení Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov starosta obce zvoláva
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Haniske,
ktoré sa uskutoční dňa 20. novembra 2017 (pondelok) o 18.00 hod.
v salóniku Kultúrneho domu v Haniske s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Správa audítora za rok 2016
4. Výročná správa obce za rok 2016
5. VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
7. Obecný rozpočet na rok 2017 – úprava
8. Obecný rozpočet na rok 2018
9. Prejednanie doručených žiadostí
10. Rôzne
11. Záver

SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.08 sekúnd -